Enjoy

CBK ambulant

Opgroeien, het gezin draaiende houden; voor veel gezinnen best lastig. Is er iemand in je gezin die meer ondersteuning nodig heeft? Dan bieden wij deze ondersteuning.

De ondersteuning die wij bieden is persoonlijk, gericht op wat er kan, afgestemd op de woon- en leefsituatie en passend bij wat de hulpvrager en het gezin nodig hebben. Maatwerk bieden op basis van doordachte methodes, ervaring en de behoeften en mogelijkheden van de hulpvrager en het gezin; dat is waar wij sterk in zijn.

Voor wie 

CBK ambulant is er voor (gezinnen met) kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar met o.a. een psychische stoornis of aandoening. Denk dan aan een stoornis in het autisme spectrum, AD(H)D, Hooggevoeligheid, licht verstandelijke beperking en hechtingsproblematiek. Ook voor kinderen/ jongeren met een ontwikkelingsachterstand, leerproblemen, faalangst of andere gerelateerde hulpvragen zonder een diagnose.