CBK - Ambulant

Opgroeien, het gezin draaiende houden; voor veel gezinnen best lastig. Is er iemand in je gezin die meer ondersteuning nodig heeft? Dan biedt CBK ambulant deze ondersteuning. Gewoon thuis, daar waar het nodig is. 

De ondersteuning die CBK ambulant biedt is persoonlijk, gericht op wat er kan, afgestemd op de woon- en leefsituatie en passend bij wat de hulpvrager en het gezin nodig hebben. Maatwerk bieden op basis van doordachte methodes, ervaring en de behoeften en mogelijkheden van de hulpvrager en het gezin; dat is waar CBK ambulant sterk in is. 

 

Voor wie

CBK ambulant is er voor (gezinnen met) kinderen en jongeren met een psychische stoornis of aandoening. Denk dan aan een stoornis in het autisme spectrum, AD(H)D, Hooggevoeligheid, licht verstandelijke beperking en andere psychische problematiek. 

Maar ook voor kinderen/ jongeren met een ontwikkelingsachterstand, leerproblemen, faalangst of andere gerelateerde hulpvragen. 

Om ondersteuning te ontvangen, is een zorgindicatie van de gemeente nodig. Het persoonsgebonden budget (PGB) mag ook ingezet worden voor ondersteuning door CBK ambulant.

Ondersteuningsvormen

  • Ambulante hulpverlening aan huis
  • Kinder/ Jongeren coaching