Duurzaam Ondernemen

Toekomstgericht ondernemen betekend voor ons verduurzamen. Bij duurzaam ondernemen zoeken wij een goede balans tussen economische, ecologische en sociale belangen. Met als doel een positieve impact op de wereld creëren, zowel voor het milieu als op sociaal gebied. 

 

Duurzaam ondernemen vraagt van ons een nieuw businessmodel en dat kunnen wij op verschillende manieren vorm geven. Wij nemen op dit moment onze organisatie en alle bedrijfsprocessen eens goed onder de loep en kijken waar wij duurzamer te werk kunnen gaan. Op het gebied van inkopen van werkmaterialen kiezen wij bewust voor leveranciers die op maatschappelijk verantwoorde manier produceren. Maar denk bijvoorbeeld ook aan; 

 

Reiskosten en CO2 uitstoot - verlagen

Digitaliseren van documenten, gebruik maken van ecologisch drukwerk en gebruik maken van sociale media.

Scheiden, verminderen en hergebruiken van afval. 

Werkruimte met energielabel C en gebruik maken van een outdoor locatie. 

 

Duurzaam ondernemen doen wij door continu met een frisse blik naar CBK te kijken en te kiezen voor (innovatieve) oplossingen en aansluiten op de uitdagingen van nu en de toekomst.