Intervisie

'Leren met en van elkaar'. 

Intervisie word één keer in de maand aangeboden voor medewerkers binnen CBK – Ambulant. Op deze manier leren wij van vragen en problemen uit het dagelijkse werk. Het doel is om onze deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit binnen ons werk als ambulante hulpverleners te verbeteren. Het biedt ons de gelegenheid tot kwaliteitsontplooiing, door middel van casuïstiekbesprekingen, open vragen stellen, feedback en advies geven aan elkaar.