Kinder/ jongeren coaching

Elke maandagmiddag wordt er kindercoaching aangeboden in de praktijk in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De praktijkruimte biedt een veilige plek waar kinderen kunnen ontdekken en spelenderwijs kunnen leren. Er worden verschillende activiteiten ingezet en afgestemd op het kind. Waar liggen interesses en uitdagingen. De ondersteuning is gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden met betrekking tot psychosociaal functioneren wat bijdraagt aan gedragsveranderingen. Tijdens het coachen worden er verschillende methodieken en tools ingezet die passend zijn bij de hulpvraag die vooraf opgesteld zijn in het zorgplan.