Methodes & Methodieken


Inzet van dieren 

Klik hier om een tekst te typen.


Samenspel activiteiten 

Klik hier om een tekst te typen.


Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip is een nieuwe methode die wij in ons zorgaanbod aanbieden voor kinderen/ jongeren tijdens de ambulante begeleiding en samenspelactiviteiten die een hulpvraag hebben gericht op lezen, spelling en begrijpend lezen. Nieuwsbegrip bestaat uit nieuwsbegrip, schrijfles en nieuwsfilmpjes. Naast de rust en de ruimte van de omgeving en in contact zijn met de dieren vinden wij het belangrijk dat kinderen goed leren begrijpend lezen. Juist voor kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen. Zij krijgen extra aandacht en steun om het aan te leren. Wij ervaren dat korte leermomenten in combinatie met bewegingsruimte effectief is voor het aanleren van begrijpend lezen.

Op deze manier verbindt het ons met school en zijn wij trots om dit aan te kunnen bieden in ons ondersteuningsaanbod. Wij streven naar het versterken van vaardigheden voor iedereen om ontwikkelingskansen te vergroten!


Psycho- educatie

Om kinderen en ouders te ondersteunen en inzicht te geven in het autismespectrum, maken wij gebruik van psycho - educatie. Deze vorm van ondersteuning geeft op een laagdrempelige manier weer wat autisme inhoud en hoe je er mee om kunt gaan.  Het is een manier die visueel  en met korte teksten aangeboden wordt. Zodat het makkelijk te begrijpen is. Door iedereen wordt autisme op een andere manier ervaren. Wij maken een juiste afstemming om te kunnen inspelen op de hulpvraag van de cliënt en wat autisme voor hem of haar inhoud. 

 


ACT (Acceptance and Commitment Therapy

ACT is een succesvolle, wetenschappelijk bewezen methodiek die jouw helpt om flexibel om te gaan met obstakels in het leven (acceptance), zodat jij kan blijven investeren in de dingen die echt waardevol voor je zijn. (commitment). Daardoor ontwikkel je veerkracht, groeit de kwaliteit van jouw leven en verdiepen jouw relaties zich. 


Emotieregulatie

Klik hier om een tekst te typen.


Metacognitie methode

Klik hier om een tekst te typen.


Teken je gesprek

Teken je gesprek is het visueel maken van een gesprek. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen maken wij een gestructureerd, visueel verslag van wat jij verteld. ‚ÄčTeken je gesprek is een concreet middel, waarbij wij gestructureerd met kinderen en ouders praten en tekenen over allerlei levenszaken.
De overzichtelijke, kleurige gesprekstekening die ontstaat, geeft jou inzicht in het probleem waar jij tegen aan loopt. Een gesprekstekening biedt een ‘nieuw perspectief’. Je ziet als probleemdrager je eigen probleem tot de kern teruggebracht in samenvattende bewoordingen en passende kleuren. Vanuit dit nieuwe perspectief kan jij zelf komen tot een inzicht en een oplossing.