Nieuws

Zorgmail

Zorgmail is een beveiligd communicatienetwerk wat in zijn geheel los staat van ons algemene mailadres (info@cbk-ambulant.nl). Wanneer je een beveiligde mail van ons ontvangt, krijgt je een tweede mail binnen met een wachtwoord. Als ontvanger krijgt je de mogelijkheid om in deze mail een reactie terug te sturen. 

Als er geen mailcontact is via de zorgmail kun je ons mailen op; info@cbk-ambulant.nl

Heb je vragen over facturen , PGB en / of andere administratieve zaken mail dan naar: administratie@cbk-ambulant.nl  

 


AKJ vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van CBK - Ambulant voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                              
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van CBK-Ambulant, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met CBK - Ambulant.

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Samen 1 Plan

Voor een goede samenwerking maken wij gebruik van het online hulpverleningsplan 'samen1plan'. Voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. 

Het webgebaseerde hulpverlenersplan is eigendom van de cliënt en zijn gezin. Zij bepalen wie betrokken worden bij het hulpverleningstraject. Het plan stelt de voortgang op het gezamenlijke plan centraal. Het systeem is goed beveiligd en respecteert de privacy  van de cliënt. Het plan maakt de hulpverlening efficiënter doordat alle betrokkenen inzicht hebben in het plan op het moment dat het hem of haar schikt. En geeft een actueel inzicht in de stand van zaken op de gestelde doelen.