Certificering & Kwaliteit

Om de kwaliteit van zorg hoog te kunnen waarborgen, reflecteren wij elke 6 weken, aan de hand van de STARR methode. Wij doen dit samen, met onze samenwerkingspartners en organisaties waar nauw mee samengewerkt wordt. 

Klachtenprocedure
Wij hebben een klachtenprocedure. Hierin kunnen onze cliënten lezen wat zij kunnen doen, wanneer zij een klacht hebben. Klik op het document om de toelichting op de klachtenregeling te openen.

Klachtenreglement
Wij hebben een eigen klachtenreglement. Dit is de procedure hoe een klacht wordt behandeld. Klik op de link om het klachtenreglement te openen.

CBK maakt onder andere gebruik van onderstaande diensten om de zorg zo optimaal mogelijk te verlenen en volgens alle voorwaarden van OZJT/ Samen 14.