Certificering & Kwaliteit

Klachtenprocedure
Wij hebben een klachtenprocedure. Hierin kunnen onze cliënten lezen wat zij kunnen doen, wanneer zij een klacht hebben. Klik op onderstaande document om de toelichting op de klachtenregeling te openen.

Klachtenreglement
Wij hebben een eigen klachtenreglement. Dit is de procedure hoe een klacht wordt behandeld. Klik op de onderstaande link om het klachtenreglement te openen.

CBK maakt onder andere gebruik van onderstaande diensten om de zorg zo optimaal mogelijk te verlenen en volgens alle voorwaarden van OZJT/ Samen 14.