Samenwerking

De hulpverlening die wij bieden kan alleen door goed samen te werken met de hulpvrager, het gezin en de directe omgeving. Daarnaast is het voor ons belangrijk om goed samen te werken met andere experts. 

Door het contract dat CBK ambulant heeft met de verschillende Twentse gemeenten in de vorm van OZJT/Samen 14 is het eenvoudig voor inwoners om van de diensten gebruik te maken. 

Hulpverlening die voortkomt uit de jeugdwet of WMO kunnen wij snel en gericht bieden. CBK ambulant werkt voor inwoners van de gemeenten: Borne, Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Hengelo en Enschede. 

Geen beschikking vanuit de Jeugdwet of WMO? Het persoonsgebonden budget (PGB) of particuliere middelen mogen ook ingezet worden voor ondersteuning door CBK ambulant.