Voor professionals

Hulpverlening bieden gebeurt op verschillende manieren door diverse professionals. Iedere expertise levert een stukje van de oplossing. Samenwerking, op basis van doordachte methodes en de hulpvraag van het kind/ jongere en het gezin, zorgt voor een passend eindresultaat.

Samenwerking

De hulpverlening van CBK ambulant draagt in veel trajecten bij aan het oplossen van de totale puzzel. Voor Jeugd consulenten, kinderpsychologen, maatschappelijk werkers, thuisbegeleiders, kindercoaches en andere professionals kan CBK het passende puzzelstuk zijn in de ondersteuning van een gezin, kind of jongere. Zo kan CBK ambulant meegaan met gesprekken/afspraken bij andere professionals. De afspraken of opdrachten die daar gegeven worden, vertaalt CBK ambulant naar praktische opdrachten die het kind en het gezin gaat uitvoeren. 

Vertalende adviezen 

Deze praktische vertaalslag zorgt voor meer resultaten en betere afstemming tussen de hulpverleners. CBK ambulant stemt de inzet af op de hulpvraag en het traject dat (al) is ingezet. Niet het wiel opnieuw uitvinden of met een andere puzzel aan de slag gaan, maar aanvullen waar het nodig is. 

Voor gezinnen met kinderen/ jongeren met een stoornis in het autismespectrum biedt CBK ambulant gerichte, persoonlijke ondersteuning passend bij andere hulpverleningstrajecten. 

 

Voor meer informatie over de inzet van CBK ambulant bij een hulpvraag, mag je vrijblijvend contact opnemen.