Voor professionals

Ondersteuning bieden gebeurt op verschillende manieren door diverse professionals. Iedere expertise levert een stukje van de oplossing. Samenwerking, op basis van doordachte methodes en de hulpvraag van de cliënt, zorgt voor een passend eindresultaat.

 

Samenwerking

De ambulante begeleiding van CBK ambulant draagt in veel trajecten bij aan het oplossen van de totale puzzel. Voor Jeugd/WMO consulenten, psychologen, maatschappelijk werkers, thuisbegeleiders, coaches en andere professionals kan CBK het passende puzzelstuk zijn in de ondersteuning van een gezin, kind of jongere. Zo kan CBK ambulant meegaan met gesprekken/afspraken bij andere professionals. De afspraken of opdrachten die daar gegeven worden, vertaalt CBK ambulant naar praktische opdrachten die de hulpvrager gaat uitvoeren. 

 

Vertalende adviezen 

Deze praktische vertaalslag zorgt voor meer resultaten en betere afstemming tussen de hulpverleners. CBK ambulant stemt de inzet af op de hulpvraag en het traject dat (al) is ingezet. Niet het wiel opnieuw uitvinden of met een andere puzzel aan de slag gaan, maar aanvullen waar het nodig is. 

Voor gezinnen, kinderen en jongeren met een stoornis in het autismespectrum biedt CBK ambulant gerichte, persoonlijke ondersteuning passend bij andere hulpverleningstrajecten. 

 

Voor meer informatie over de inzet van CBK ambulant bij een hulpvraag, mag je vrijblijvend contact opnemen.