Werkwijze

Na het aanmelden zal er eerst een intake / kennismakingsgesprek plaatsvinden in de praktijk of op locatie. Om te onderzoeken welke ondersteuningsvorm / hulpvraag de cliënt heeft. Wij vinden een juiste match tussen de cliënt en de hulpverlener belangrijk voor een veilige basis die zorgt voor het kunnen aanleren van nieuwe vaardigheden, om jezelf verder te ontwikkelen en om het zelfvertrouwen te vergroten. 

Aan het begin van het traject wordt er een persoonlijk dossier aangemaakt. Hier komt het intakeverslag met opgestelde doelen in te staan, waar aan gewerkt wordt in het traject. Het dossier is beveiligd met een wachtwoord en zal niet worden gedeeld met derden, zonder toestemming van de cliënt en of wettelijke vertegenwoordiger. 

Aan de hand van de hulpvraag en doelen en in overleg met betrokken instanties, ouders en het kind zal er gekeken worden hoelang het traject zal duren. Aan het eind van het traject worden de resultaten besproken en verwerkt in een persoonlijk eindverslag.

 

De fasen in het hulpverleningstraject:

  • Aanmelding
  • Intake
  • Hulpverleningstraject
  • Afronding
  • eventueel nazorgtraject

 

Ontwikkelen

Wij, volgen verschillende opleidingen en cursussen om onze kennis te vergroten en ons te specialiseren op verschillende vlakken. De praktijkruimte en de omgeving bieden de mogelijkheid om zowel binnen als buiten aan het werk te gaan. Er zijn voldoende werkmaterialen aanwezig en technologische gadgets worden ingezet om aan te sluiten bij de hulpvraag en de ontwikkelingen binnen de huidige maatschappij!