Werkwijze

De begeleiding die CBK ambulant biedt gaat uit van de hulpvraag van de persoon of het gezin. Om die te achterhalen, is er eerst een gesprek. 

Gesprek

In dit gesprek horen we graag hoe het gaat, waar behoefte aan is, hoe de dagindeling van de jongere eruit ziet en meer. Om te zien of er een 'klik' is tussen de hulpvrager/het gezin en de hulpverlener, is dit gesprek ook belangrijk. Een veilige basis is een voorwaarde voor het leren van nieuwe vaardigheden en voor het zelfvertrouwen. 

Plan van aanpak

Op basis van de ondersteuningsbehoefte en doelen volgt er een plan van aanpak. Geen dik pak papier, maar een praktische werkwijze waarin duidelijk wordt wat CBK ambulant gaat doen om de doelen te halen. In dit plan van aanpak is ook aandacht voor wat er van het gezin en de hulpvrager nodig is om de doelen te halen. Bij CBK ambulant doen we het samen. 

Doelen

Het doel kan zijn om bijvoorbeeld meer sociale contacten te leggen, om fysiek meer in beweging te komen of om een passende opleiding of baan te vinden. Wat het doel ook is; CBK ambulant zet zich in om dit doel samen met de jongere (en het gezin) te halen. 

Experts

Soms is het nodig om andere deskundigen om hulp te vragen. Dankzij het netwerk van CBK ambulant zijn deze lijntjes kort en een afspraak snel gemaakt. Natuurlijk alleen na overleg met jullie. 

Samen-thuis

De begeleiding vindt plaats, daar waar het nodig is; thuis, bij de sportclub, op de dagbesteding, op het werk, op school.. Ouders, leerkrachten, vrienden, collega's; waar nodig trekken we samen op. Op die manier leren ook zij hoe ze de hulpvrager het beste kunnen begeleiden. 

Afronden

Tussendoor en aan het einde bespreken we met elkaar de resultaten. Is het gelukt om de doelen te bereiken? Is er nog ondersteuning nodig?

Samengevat 

In het kort ziet de ondersteuning er als volgt uit:

  • aanmelding
  • gesprek
  • hulpverlening/ondersteuning op locatie(s)
  • afronding
  • nazorg waar nodig