Werkwijze

Na het aanmelden zal er eerst een intake/ kennismakingsgesprek plaatsvinden bij ons of op locatie. Om te onderzoeken welke ondersteuningsvorm/ hulpvraag de cliënt heeft. Wij vinden een juiste match tussen de cliënt en de hulpverlener belangrijk voor een veilige basis die zorgt voor het kunnen aanleren van nieuwe vaardigheden, om jezelf verder te ontwikkelen en om het zelfvertrouwen te vergroten. 

Aan het begin van het traject wordt er een persoonlijk dossier aangemaakt. Hier komt het intakeverslag met opgestelde doelen in te staan, waar aan gewerkt wordt in het traject. Het dossier is beveiligd met een wachtwoord en zal niet worden gedeeld met derden, zonder toestemming van de cliënt en of wettelijke vertegenwoordiger. 

Aan de hand van de hulpvraag en doelen en in overleg met betrokken instanties, ouders en het kind/ jongere zal er gekeken worden hoelang het traject zal duren. Aan het eind van het traject worden de resultaten besproken en verwerkt in een persoonlijk eindverslag.

 

De fasen in het hulpverleningstraject:

  • Aanmelding
  • Intake
  • Hulpverleningstraject
  • Afronding
  • Eventueel nazorgtraject