Werkwijze

De ondersteuning die wij bieden gaat uit van de hulpvraag van het kind/ jongere of het gezin. Om die te achterhalen, is er eerst een kennismakingsgesprek. 

 

Gesprek

In dit gesprek horen wij graag hoe het gaat, waar behoefte aan is, hoe de dagindeling van het kind/ jongere eruit ziet en meer. Om te zien of er een 'klik' is tussen het kind/ jongere en het gezin en ons, is dit gesprek ook belangrijk. Een veilige basis is een voorwaarde voor het leren van nieuwe vaardigheden en voor het zelfvertrouwen. 

 

Plan van aanpak

Op basis van de ondersteuningsbehoefte en doelen volgt er een plan van aanpak. Geen dik pak papier, maar een praktische werkwijze waarin duidelijk wordt wat CBK ambulant gaat doen om de doelen te halen. In dit plan van aanpak is ook aandacht voor wat er van het gezin en het kind/ jongere nodig is om de doelen te halen. Bij CBK ambulant doen we het samen. 

 

Doelen

Het doel kan zijn om bijvoorbeeld meer sociale contacten te leggen, om fysiek meer in beweging te komen of nieuwe vaardigheden aan te leren. Wat het doel ook is; CBK ambulant zet zich in om dit doel samen met het kind/ jongere en het gezin te halen. 

 

Experts

Soms is het nodig om andere deskundigen om hulp te vragen. Dankzij het netwerk en samenwerkingspartners  van CBK ambulant zijn deze lijntjes kort en een afspraak snel gemaakt. Natuurlijk alleen na overleg met jullie. 

 

Afronden

Tussendoor en aan het einde bespreken we met elkaar de resultaten. Is het gelukt om de doelen te bereiken? Is er nog ondersteuning nodig?

 

Samengevat 

In het kort ziet de ondersteuning er als volgt uit:

  • aanmelding
  • gesprek
  • hulpverlening/ondersteuning op locatie(s), online of in de praktijk.  
  • afronding
  • nazorg waar nodig