Methodes & Problematieken

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT is een succesvolle, wetenschappelijk bewezen methodiek die jouw helpt om flexibel om te gaan met obstakels in het leven (acceptance), zodat jij kan blijven investeren in de dingen die echt waardevol voor je zijn. (commitment). Daardoor ontwikkel je veerkracht, groeit de kwaliteit van jouw leven en verdiepen jouw relaties zich. 

Mindfulness 

Mindfulness is voor iedereen die anders wil leren omgaan met spanning, somberheid of pijn. Of voor mensen die meer in het hier en nu willen leren leven. Door te leven met aandacht kan de kwaliteit van je leven verbeteren. Het gaat erom dat je rust en tijd neemt voor dingen, zodat je kunt onderzoeken wat er allemaal in je omgaat. Je staat hierbij stil zonder dit te veroordelen. Je leert om een stapje terug te doen en bewust te worden van automatische denkpatronen. Wanneer je je bijbehorende gedachten en gevoelens meer kunt accepteren, is het mogelijk om je rustiger te voelen.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is waardevol voor mensen met psychische problemen die worden veroorzaakt door denkpatronen. CGT gaat er vanuit dat iedereen in de loop van zijn leven negatieve denkwijzen kan krijgen. Mogelijk word dit veroorzaakt door bijvoorbeeld opvoeding of aangrijpende gebeurtenissen. Hierdoor zie je door een soort negatieve bril, waardoor angsten en depressieve klachten kunnen ontstaan. In deze vorm van therapie ga je leren om belemmerende gedachten op te sporen en te veranderen. Bijvoorbeeld door realistische, meer helpende gedachten te formuleren zodat de negatieve gevoelens verminderen.