Omgeving

Nieuwe vaardigheden inzetten, daar waar je ze gebruikt; door ambulante ondersteuning kan dit. De omgeving waar de hulpvrager zich beweegt, speelt een belangrijke rol in de begeleiding. Dat is waarom de begeleiding op die plekken plaatsvindt. 

Natuur

Aangevuld met de natuur. De frisse lucht, het groen, de weersomstandigheden; allemaal elementen die ingezet worden bij de begeleiding. Onderzoeken wijzen uit dat de natuur een rustgevende en inspirerende werking heeft op ons brein. Bovendien zorgt een natuurlijke omgeving ook voor de afstand die soms nodig is om 'van een afstandje' naar de situatie te kijken. 

Bij CBK ambulant gaan we daarom regelmatig op pad, de natuur in. Ook hiervoor geldt; gewoon in de buurt van waar de hulpvrager woont, werkt, leert.